agunkról
evékenységünk
inöségbiztosítás
eferenciáink
apcsolat
ólunk írták
 
 
 
 
MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA
 
 

Társaságunk eddigi tevékenysége során mindig törekedett az általa végzett munka magas minőségi színvonalára. Képességeink és felkészültségünk szerint mindent elkövetünk a minőség folyamatos javítása érdekében. A minőség melletti elkötelezettségünk egyik újabb tanújele a minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

Belső szervezettségünk javításán keresztül hatékonyságunkat és vevőink elégedettséget szeretnénk tovább növelni. A rendszer harmadik fél általi tanúsíttatása kellő bizonyítékot szolgáltat megbízóinknak, partnereinknek arról, hogy kivitelezésünk során állandó, biztosított munkavégzés folyik. A vállalkozás hosszabb távú stratégiai céljainak kialakítása, azoknak a mindenkori piaci körülményekhez történő igazítása szükségessé tették a vezetési színvonal javítását.

Az ISO 9002 szabvány szerint kialakított dokumentált minőségügyi rendszer kiépítése annak érdekében történt, hogy az általunk végzett tevékenységek kielégítsék a megbízók igényeit. A rendszer független harmadik fél általi tanúsíttatása kellő bizonyítékot szolgáltat megbízóinknak arról, hogy kivitelezésünk során állandó minőségi munkavégzés folyik. A tanúsítvány megszerzése nemcsak a határainkon belül kínál lehetőségeket, hanem megteremtette külföldi munkák pályázásának lehetőségét is. Rendelkezünk osztrák és német építőipari fővállalkozói kapcsolatokkal, amelyek megbízás formájában csak a sikeres tanúsítás után realizálódtak. Ez hatalmas előrelépés és tovább fokozza elkötelezettségünket és hitvallásunkat a minőségi munka mellett.

A Cseh és Társa Kft. valamennyi folyamatát tervszerűség, szabályozott működtetés, az állandó ellenőrzés, értékelés és a továbbfejlesztés jellemzi. A vállalkozáson belüli információs rendszer kialakítását, elterjesztését, tartalmi színvonalának és gyorsaságának lényeges javítását alapvető feladatként kezeltük. Megszerveztük az irányítás hatékonyságát, a korszerű vezetési eljárások, módszerek eredményes alkalmazását. A termelőfolyamatban részt vevők eredményeit gyorsabban ismertük meg, szükség szerint koordináljuk. A rendszer több ellenőrzési pontot tartalmaz.

 

A folyamat előtt vizsgált elemek: minősítjük alvállalkozóinkat (referencia munkák) és beszállítóinkat (felhasznált anyagok minőségügyi bizonylatai) többféle szempont szerint.

Belső folyamat közbeni nyomon követésként a minőségellenőrzés eredményeiről feljegyzéseket készítünk, mely alapján visszakereshetők a termelésben részt vevők (munkajegy, anyag és eszközigénylés), jelöljük a szolgáltatás minőségét (építési napló, vizsgálati jegyzőkönyv) és a végellenőrzés során az építésvezető szintén feljegyzést készít.

A rendszer harmadik eleme a minőségellenőrzési feladatkörrel megbízott dolgozók (6 fő belső auditor), feladatuk: ellenőrizni a minőségi célok megvalósulását, növelni a teljesítőképességet, feltárni a rendszer hiányosságait és hatékony helyesbítő tevékenységeket kezdeményeznek.

Dolgozóinknak munkájukban könnyebbséget, szervezettséget jelent a rendszer bevezetése. Tisztázott feladatkörben és hatáskörben tevékenykednek. A folyamatok automatizmusa növekszik, így lehetővé teszi, hogy vezetőink felszabaduló kapacitásaival kreatívan járuljanak hozzá a minőségfejlesztési folyamatokhoz. Összességében a vállalkozás külső és belső tevékenységének színvonala emelkedett, a munkafegyelem javult, a minőség még megbízhatóbbá vált.

Tanúsító szervezet: DET NORSKE VERITAS MAGYARORSZÁG KFT.
Tanúsítvány regisztrációs száma: CERT-08216-99-AQ-ESN-BmwA
Tanúsítás időpontja: 1999. Február 26.
Tanúsítás alapja: MSZ EN ISO 9002:1996 szabvány